(J)H. Upmann - Magnum 46 罐 / 19 支雪茄(2012 年) - Havana Cigar Exchange
 

(J)H. Upmann - Magnum 46 罐 / 19 支雪茄(2012 年)

Havana Cigar Exchange - Worldwide Shipping of Cuban Cigars

关于这款雪茄: H. Upmann Magnum 46 罐系列由 1,100 个编号单位组成,每个单位包含 19 支雪茄,在最佳保存条件下陈酿超过 7 年,因此层次变得更深更柔滑,味道稳定,香气、强度和浓度变暗。

工厂规格: Coronas Gordas
环规: 46
雪茄长度: 142 毫米/5.6 英寸
酒体:中等 - 饱满