RE 2011 意大利 - La Escepcion - Selectos Finos - Havana Cigar Exchange
 

RE 2011 意大利 - La Escepcion - Selectos Finos

Havana Cigar Exchange - Worldwide Shipping of Cuban Cigars

关于此商品: La Escepcion“Selectos Finos”是哈伯纳斯公司为纪念古巴历史品牌而选择的雪茄规格之一,是古巴雪茄产品组合中标志性的规格之一,专门面向意大利市场供应。这些“Selectos Finos”采用世界上最好的烟草精选烟叶制成,特别生产了 2,000 盒,每盒 25 片,每盒都有独立编号。

热门 Vitola: Selectos Finos
工厂 Vitola: Selectos Finos
环规: 38
雪茄长度: 165 毫米/6.5 英寸
主体:中等