ST Dupont - 皮革 Ligne 2 打火机盒 - Havana Cigar Exchange
 

ST Dupont - 皮革 Ligne 2 打火机盒

Havana Cigar Exchange

这款皮革打火机盒由 ST Dupont 的 Ligne 2 系列精心挑选,非常适合在旅途中放入口袋和包中。为了向其巴黎根源致敬,该品牌在配件的侧面绣上了法国国旗的颜色——这是一种微妙而有力的表达方式。